Monter izolacji - Belgia / Holandia

Monter rusztowań - Belgia / Holandia

Malarz przemysłowy - Belgia / Holandia

Operator wózka do rozładunku kontenerów - Born (Holandia)