PAYROLL

Payroll, zwany również outsourcing płac, polega na zatrudnieniu zewnętrznej firmy do wykonywania czynności związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników i obliczaniem wysokości potrącanych składek.

Z usługi tej skorzystać mogą różnej wielkości firmy. Koszt ww. usług jest proporcjonalny do zakresu przejmowanych prac. Jest to zatem opłacalna inwestycja, na którą stać coraz więcej małych i średnich firm.

Usługa ta obejmuje m.in. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z prawem pracy, prawem podatkowym oraz specyfiką danego przedsiębiorstwa.


W ramach współpracy z naszą firmą proponujemy obsługę płacową, która obejmuje m. in.:

  • ewidencje zdarzeń kadrowych w programie enova365 w oparciu o dokumenty (ZUS ZLA, umowy, aneksy, urlopy, itp.),
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na podstawie istniejących regulacji u pracodawcy, w tym benefity, delegacje, itp.
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • przekazanie klientom zlecenia płatniczego wraz z informacją o wysokości kwot z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS, w terminach przewidzianych przepisami,
  • przygotowanie paczki przelewów,
  • przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
  • sporządzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT – 40, IFT), ZUS IMIR,
  • obsługa zajętych wynagrodzeń,
  • przygotowywanie pasków płacowych.

 

Jeśli szukasz korzystnych rozwiązań w obszarze płacowym zapraszamy do kontaktu