Jakie czynniki wpływają na satysfakcję pracowników?

22-11-2021

   Publikowany od 5 lat raport „Szczęście w pracy Polaków” przygotowywany przez Jobhouse i Great Digital ma na celu zbadanie satysfakcji Polaków z wykonywanej pracy. W badaniu wzięły udział 942 osoby z wykształceniem wyższym i średnim pracujące w większości w dużych miastach. Tegoroczna odsłona pokazała, że czas pandemii wpłynął pozytywnie na poziom szczęścia pracowników. Poniżej prezentujemy dwa wykresy obrazujące, jakie czynniki mają wpływ na odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy. 

 

 

   W 2021 roku wskaźnik poziomu szczęścia wzrósł z 6,8 do 7,9. Poziom szczęścia mierzony był za pomocą dziesięciostopniowej skali. Zadane respondentom pytanie brzmiało „Co Twoim zdaniem pomaga w byciu szczęśliwym?”.  Okazało się, że na poziom szczęścia mają wpływ cztery kluczowe czynniki: satysfakcjonujące wynagrodzenie (87%), relacje z przełożonymi (77%), przyjazna atmosfera w pracy (75%)  oraz poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych (73%). Nie bez znaczenia pozostawała też możliwość rozwoju (68%), relacje z współpracownikami (68%), możliwość pracy zdalnej (58%) i elastyczne godziny pracy (55%). Najmniejsze znaczenie w odczuwaniu szczęścia miały komfortowe warunki pracy w biurze (35%), przydzielenie obowiązków zgodnych z oczekiwaniami pracownika (34%), benefity pozapłacowe (33%) oraz miejsce pracy (26%). Warto zwrócić uwagę, że zarówno najbardziej, jak i najmniej kluczowe czynniki osiągnęły podobne wartości procentowe, co oznacza, że należy analizować wyniki w sposób kompleksowy. 

 

   W 2021 roku zwiększył się również odsetek pracowników gotowych polecić swoja pracę. W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł o 9 punktów procentowych i wyniósł 33%. Zmieniły się również czynniki, które wpływają na chęć polecenia. W dalszym ciągu liderem pozostaje przyjazna atmosfera w pracy (52%).  Na dalszych miejscach znalazło się dobre wynagrodzenie (51%), relacje z przełożonymi (46%) oraz współpracownicy, na których można liczyć (45%). Spadło natomiast znaczenie pracy zdalne. W roku bieżącym za istotny czynnik uznało ją 36% respondentów, czyli 13% mniej niż w zeszłym roku. Prawdopodobnie wynika to z upowszechnienia tej formy zatrudnienia w ostatnim czasie. Czynnikami, które najmniej przekonują do polecenia swojego miejsca zatrudnienia okazały się benefity pozapłacowe (21%), obowiązki zgodne z oczekiwaniami pracownika (20%), czas dojazdu do pracy (20%), możliwość realizacji swojej pasji (18%). 

   Zaprezentowane dane pozwalają wysunąć tezę, że czynniki, które pomagają w odczuwaniu satysfakcji z pracy jednocześnie sprawiają, że pracownicy są skłonni polecić ją innym. Do najważniejszych należą przyjazna atmosfera, dobre wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami oraz przełożonymi. Jednocześnie należy pamiętać, że czynnik, który od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu czyli dobre wynagrodzenie nie zawsze musi iść w parze z realnym odczuwaniem zadowolenia z pracy czyli  poczuciem sensu i spełnienia. Na ten aspekt zwracają uwagę eksperci w dziedzinie tworzenia szczęśliwych miejsc pracy, którzy zaznaczają, że nie nadszedł jeszcze czas na „odkrywanie” prawdziwego szczęścia w pracy. Jak mówi znane przysłowie „pieniądze szczęścia nie dają” ,więc warto zastanowić się, czy nie są one jedynym motywem, który trzyma nas w obecnym miejscu 😊 Jeśli odpowiedź będzie twierdząca polecamy pomyśleć   nad zmianą! 

Powrót