Na jakich benefitach najbardziej zależy pracownikom w czasie pandemii?

03-11-2021

Pandemia znacząco wpłynęła na listę preferowanych przez pracowników benefitów. Obecnie aż 2/3 pracowników zwraca uwagę na znaczenie świadczeń pozapłacowych, a przede wszystkim zapewniające wsparcie domowego budżetu i dające poczucie bezpieczeństwa, tak jak ubezpieczenie na życie i rozszerzone pakiety medyczne.  Równie ważna pozostaje także elastyczność benefitów, czyli możliwość ich wykorzystania w dowolnym miejscu i czasie. Różnice w oczekiwaniach dotyczących świadczeń pracowniczych wynikają przede wszystkim z rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy fizyczni, którzy z oczywistych względów nie mogli pozwolić sobie na pracę zdalną w pierwszej kolejności wymieniali dodatkowo płatny urlop (42%) oraz dofinansowanie wypoczynku (40%). W dalszej kolejności wskazali ubezpieczenie na życie (27%), dofinansowanie dojazdu do pracy (26%) oraz uzyskanie karty przedpłaconej (24%). 

Pracownicy biurowi, którzy w zdecydowanej większości przeszli na pracę zdalną postawili przede wszystkim na dofinansowanie urlopu (38%), elastyczny czas pracy (33%), dodatkowo płatny urlop (33%) oraz poszerzone (29%) i podstawowe (26%) pakiety medyczne dla siebie i rodziny. Ponadto pracownicy wykonujący swoją pracę zdalnie oczekują od pracodawcy pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pracą w domu (m. in. Internetu, energii elektrycznej). Wysokość rekompensaty tych kosztów powinna według większości badanych (26%) mieścić się w kwocie 101-200 zł. Niecałe 20% respondentów wskazało kwoty w przedziale 51-100 zł i 200-500 zł. Zaledwie 6% pracowników oczekuj wsparcia finansowego w kwocie wyższej niż 500 zł. 

Warto również zauważyć, że pandemia pogłębiła różnice pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych grup pracowniczych, a co za tym idzie podkreśliła znacznie personalizacji świadczeń. 

Według 67% ankietowanych idealnie skonstruowany benefit pracowniczy powinien wspierać domowy budżet.  63% badanych wskazała na jego elastyczność, a 44% z nich liczy, że pracodawca zapewni im coś niestandardowego, do czego nie mają dostępu na co dzień. Wspieraniem zdrowego stylu życia zainteresowanych jest 38% respondentów. Dla 25% ankietowanych liczy się także nowoczesność formy benefitu, czyli dostarczenie go w formie elektronicznej. 

Powrót